iletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Telefon : (362) 312 19 19 / 7250
e-posta : bidb@omu.edu.tr